Senior-Taxi


V mnoha městech po celém světě se rozšiřuje termín Senior-Taxi. Není se čemu divit. Tato služba dostává své oblíbenosti nejen proto, že usnadňuje přepravu starším lidem s omezeným pohybem, ale šetří i čas rodinným příslušníkům, kteří byli mnohdy nuceni brát si volno ze svého zaměstnání, aby tuto přepravu mohli zajistit.  

Zatím se nám ve spolupráci s městem Litovel podařilo zajistit přepravu seniorům v Litovli a obcím spadající pod naše město.

Avšak nabízí se i možnost přepravy seniorů mimo mikroregion Litovelska, kterým se aktivně snažíme nabídnout spolupráci s touto službou.

O možném rozšíření Senior-Taxi, Vás budeme neprodleně informovat na těchto webových stránkách.

V níže uvedených prospektech naleznete všechny důležité informace ohledně této služby.